Soạn văn 7

SOẠN BÀI: DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨY I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Dấu chấm lửng ( …) a) Trong các trường hợp sau, dấu chấm lửng có tác dụng gì? (1) Chúng ta có ...

SOẠN BÀI: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  I. KIẾN  THỨC CƠ BẢN 1. Đặc điểm của văn bản đề nghị. a) Các văn bản sau đây được viết để làm gì? Văn bản 1: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ...

SOẠN BÀI: DẤU GẠCH NGANG I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Công dụng của dấu gạch ngang. Trong mỗi trường hợp sau đây, dấu gạch ngang được dùng để làm gì? a) Đẹp quá ...

SOẠN BÀI: ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT 1. Ở sơ đồ 1, có thể tham khảo các ví dụ: – Từ ghép chính phụ: máy ảnh, máy bơm, máy chữ, máy kéo, máy khâu, máy nổ; cá mè, cá ...

SOẠN BÀI: VĂN BẢN BÁO CÁO I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đặc điểm văn bản báo cáo. a) Đọc các văn bản sau: Văn bản 1: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – ...

Soạn bài: Chương trình địa phương 1) Tục ngữ dân ca Thái Học khôn học đến chết Học khéo học đến già. Hổ vần ngoài da Người vằn trong bụng. Nói dối ...

SOẠN BÀI: RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ I. NỘI DUNG LUYỆN TẬP Tiếp tục làm các dạng bài tập khắc phục những lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. 1. ...

SOẠN BÀI: ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌC PHẦN I: NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN ĐÃ HỌC 1. Văn bản nhật dụng: Gồm: a. “Cổng trường mở ra”: Vai trò quan trọng của nhà trường. b. “Mẹ ...

SOẠN BÀI: ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN 7 I- Về văn bản biểu cảm: 1/  Tên một số văn bản biểu cảm trong Ngữ văn 7 – tập I: có 17 bài văn biểu cảm: 1. Cổng tr­ường mở ra ...

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA Hồ Chí Minh I. THỂ LOẠI Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được viết dưới dạng văn nghị luận. Văn chương nghị luận ...

SOẠN BÀI: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG (Hà Ánh Minh) I. VỀ THỂ LOẠI Ca Huế trên sông Hương thuộc thể loại bút kí. Xét về tính chất, bút kí gần với tuỳ bút (xem thể ...

SOẠN BÀI: CÂU ĐẶC BIỆT  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thế nào là câu đặc biệt? Phân tích thành phần cấu tạo của các câu dưới đây, so sánh và rút ra nhận xét: Ôi, ...

Review - Đánh giá tận tâm
Enable registration in settings - general