Văn mẫu 12

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: phân tích vẻ đẹp của hình tượng người chiến sĩ ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử trọng đại của ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ ...

Giống nhau: Đều buồn lắng, cô đơn trước thiên nhiên trong thời khắc của ngày tàn (có sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người, cảnh và tình). Khác nhau: Một ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phân tích vẻ đẹp trong bài thơ Chiều tối của Hồ ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Cảm nhận chất thép và chất tình trong ba bài thơ ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phân tích chất thép trong bài thơ Chiều Tối của ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phân tích hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phân tích tâm trạng người chiến sĩ cách mạng qua ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phân tích bài thơ Mới ra tù tập leo núi của Hồ ...

Nguyễn Tuân (1910 – 1987), quê xã Nhân Mục, thôn Thượng Đình, nay thuộc xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông sinh ra từ một gia đình nhà nho khi Hán học ...

Review - Đánh giá tận tâm
Enable registration in settings - general