Văn mẫu 7

Đề bài: Giải thích Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người Trong cuộc sống, nếu như không có sách để cung cấp những kiến thức mới lạ và để giải ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Giải thích câu tục ngữ sách là ngọn đèn bất diệt ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Giải thích câu nói Sách là ngọn đèn sáng bất diệt ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Chứng minh câu tục ngữ Một cây làm chẳng nên non ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Bình luận câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Chủ ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Cảm nghĩ về bài thơ Rằm tháng giêng của Hồ Chí ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Cảm nghĩ về câu tục ngữ Gần mực thì đen, gần đèn ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Chứng minh rằng dân tộc ta sống theo đạo lý Ăn ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Bánh trôi nước của ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Bánh trôi nước của ...

Mở bài: Giới thiệu nội dung bài viết (tùy theo thể loại mà xác định nội dung cần giới thiệu) cụ thể ở đây là: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Qua đèo Ngang của ...

Review - Đánh giá tận tâm
Enable registration in settings - general